Việc làm thêm cho sinh viên khi du học Canada

26

Việc làm thêm cho sinh viên khi du học Canada

Bạn muốn làm việc khi đang du học Canada? Hãy tham khảo một số gợi ý như sau.

Làm việc bán thời gian trong thời gian học sẽ là 1 lựa chọn tuyệt vời  vừa giúp hỗ trợ các khoản chi phí sinh hoạt tại Canada vừa có thêm kinh nghiệm làm việc trong ngành học của bạn.

việc làm thêm cho sinh viên, du học Canada

Bạn có thể:

Bạn cũng có thể làm việc tại trường mà không cần có giấy phép lao động nếu bạn có giấy phép du học hợp lệ, hoặc là một sinh viên toàn thời gian tại:

Số bảo hiểm xã hội của bạn

Bạn sẽ cần xin cấp một Số Bảo hiểm Xã hội (SIN) từ Dịch vụ Canada để làm việc tại Canada hoặc nhận các khoản trợ cấp và dịch vụ từ các chương trình của chính phủ.

Để nộp đơn xin SIN để làm việc tại trường, bạn phải đáp ứng một trong các điều kiện  sau và được thể hiện rõ trên giấy phép du học

Nếu trong giấy phép du học của bạn không ghi một trong những điều kiện như trên, thì bạn cần nộp đơn (miễn phí) yêu cầu xin sửa đổi giấy phép du học trước khi nộp đơn xin cấp SIN.

Làm việc sau khi tốt nghiệp

Nếu bạn muốn ở lại Canada sau khi hoàn thành chương trình học, bạn có thể có được kinh nghiệm làm việc quý giá bằng cách hoàn tất Chương trình Giấy phép Lao động sau khi tốt nghiệp (PWPP). Chương trình này cũng  sẽ có ích nếu sau này bạn nộp đơn xin trở thành một thường trú nhân của Canada.

Giấy phép lao động của PWPP có giá trị trong cùng khoảng thời gian của chương trình học đầu tiên của bạn (tối đa ba năm) và cho phép bạn làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào, cũng như chuyển công ty bất cứ lúc nào.

Để đủ điều kiện cho chương trình này, bạn phải tốt nghiệp từ một trường công hoặc tư nhân có bằng cấp được công nhận từ một tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ của Canada. Bạn phải nộp đơn xin PWPP trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận bạn đã hoàn thành chương trình học của mình.