IELTS Life Skills

24

IELTS Life Skills

IELTS Life Skills là hình thức khảo thí tiếng Anh về Kỹ Năng Sống dành cho những ai cần chứng minh kỹ năng nghe nói ở cấp độ A1 hoặc B1 theo Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR).

Trước khi đăng ký thi, bạn nên xem trước yêu cầu Anh ngữ trong hạng mục visa của bạn. Xin xem tại “Hướng dẫn nộp đơn xin visa Anh: các bài kiểm tra Anh ngữ được chấp nhận” để biết thêm thông tin. 

Thi IELTS Life Skills tại IDP

Từ tháng 04 năm 2015, IELTS Life Skills sẽ có tại các trung tâm tổ chức thi. Để tìm ngày thi thích hợp và đăng ký thi IELTS Life Skills, xin xem tại: UKVI Exam

Tổng quan:

IELTS Life Skills có hai cấp độ:

Cách thức thi – Nghe và Nói mặt đối mặt

Bạn sẽ thi với người chấm thi, và cùng với một thí sinh khác.

Các phần thi trong bài thi IELTS Life Skills được thiết kế phản ảnh kinh nghiệm giao tiếp hàng ngày tại một quốc gia nói tiếng Anh. Bạn sẽ phải tham gia các đối thoại ngắn về các chủ đề hàng ngày bao gồm:

Trọng tâm bài thi IELTS Life Skills

A1 và B1
Trọng tâmBạn sẽ phải:
– Nghe và trả lời bao gồm các phần miêu tả, lập câu, câu hỏi đơn giản và hướng dẫn theo từng bước
– Giao tiếp thông tin, cảm giác và ý kiến căn bản về các chủ đề quen thuộc
– Nói chuyện với người khác trong một hoàn cảnh quen thuộc về các chủ đề quen thuộc
Các phần thi

Bên cạnh các phần thi trong phần A1 bên trên, các phần thi B1 còn bao gồm

B1
Trọng tâmBạn sẽ phải:
– Nghe và đáp bao gồm các phần miêu tả và thông tin dễ hiểu, và làm theo hướng dẫn và giải thích đơn giản.
– Giao tiếp thông tin, cảm giác và ý kiến căn bản về các chủ đề quen thuộc, có tính trang trọng đúng mực
– Nói chuyện với người khác trong một hoàn cảnh quen thuộc, làm rõ quan điểm và đáp lại những gì người khác nói để hiểu về các chủ đề quen thuộc
Các phần thi