Đường dây nóng hỗ trợ của IDP

25
du học úc trung học phổ thông

Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng.

Chúng tôi hiểu rằng một số câu hỏi không thể chờ đợi, do đó chúng tôi tạo ra Đường dây trợ giúp của IDP – một dịch vụ bảo mật 24/7.

Các cố vấn được đào tạo của đường dây trợ giúp sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi của bạn về bất cứ điều gì.

Họ sẽ ngay lập tức hỗ trợ hoặc kết nối bạn với các chuyên gia phù hợp. Đường dây trợ giúp của IDP luôn sẵn sàng trong trường hợp bạn:

Bạn dưới 18 tuổi? Không vấn đề gì!

Nếu bạn dưới 18 tuổi, nhóm Đường dây trợ giúp của IDP có thể sắp xếp cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn vào tất cả các cuộc gọi. 

Trợ giúp khẩn cấp

Đối với các trường hợp đe doạ đến tính mạng hay cấp cứu khẩn cấp, hãy gọi Ba Số Không (000) để liên lạc với cảnh sát, đội cứu hỏa hay xe cứu thương. Tìm hiểu thêm Các bước tiếp theo